ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ในฐานะองค์กร ที่มีผลงานระดับ
ดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565
DSC_3113

ประกาศ

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในการทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร โดยระบบออนไลน์
(ครั้งที่ 4)

วิดีโอ

E Book ประชาสัมพันธ์

คู่มือการดำเนินการทางวินัย
สำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย


ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดี ปปช.


ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดี ปปท.


สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนระบบ JCoMs


ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย