ข่าวประชาสัมพันธ์

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ในฐานะองค์กร ที่มีผลงานระดับ
ดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565

ประกาศ

วิดีโอ

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย