ติดต่อเรา

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

  • โทร : 191
  • โทร : 045-244002

ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

  • ถนน สรรพสิทธ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000

ติดต่อผู้ดูแลระบบ

  • งาน ๗ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • โทรศัพท์ : 045-245345
  • อีเมล : ubonpoliceq51@hotmail.com