image image image image image image image

 

 

image
image

สอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนาม พร้อมปักเครื่องหมาย
สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
สอบราคาจ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบสนาม สำหรับกองร้อยควบคุมฝูงชน พร้อมปักเครื่องหมายฯ

เอกสาร PowerPoint การประชุมมอบนโยบายบริหารราชการ ภ.จว.อบ.
อบรมถวายความปลอดภัย ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
(๑.) ๒๕ มูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒๕๕๖
(๒) บรรยาย กม.ทรัพยากร ธรรมชาติ ปปง.

(๓) ของกลางตาม ป.อาญามาตรา ๓๒

(๔) แผนภูมิการรวบรวมหลักฐานแพ่งทรัพย์สิน ปปง.
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตรในสังกัด ภ.๓
คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร

เอกสารแนบ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดย ปปง.
แผนปฏิบัติราชการ 2557

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รอง ผบก.ภ.จว.อบ. ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณท่าน้ำวัดหลวง

วันที่ 7 สองหาคม 2557 เวลา 08.30 น. พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รอง ผบช.ฯ รรท.ผบก.ภ.จว.อบ. ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาแนวทางในการสอบสวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 115/2557 ณ ห้องศรียานนท์ ตร.

วันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 08.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.ธเนศ เทพสุด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันรพี ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี

 

Shoes 1

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.3 0น. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หัดกล้า รอง ผบก.ภ.จว.อบ.ได้ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นตามแนวทางพระราชดำริ ณ บ้านก่อเอ้ อ. เขื่องใน จ.อุบลฯ

 

Shoes 2

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.ไพโรจน์ มังคลา รอง ผบก.ภ.จว.อบ. ร่วมแถลงข่าวผลการปิดล้อมตรวจค้นที่ ภ.จว.อำนาจ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลาประมาณ 09.45 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.สุรพล แก้วขาว รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสถานการณ์การดำเนินการป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี