ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่น
ด้านการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2565

ประกาศ

วิดีโอ

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย