image image image image image image image

 

 

image
image

 

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและห้องควบคุม สภ.เมืองอุบลราชธานี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและห้องควบคุม สภ.เดชอุดม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน 8 แห่ง
ราคากลางงานก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) 8 สถานี
ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน)
ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สภ.ตาลสุม
เอกสารการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สภ.ตาลสุม
ราคากลางก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรตาลสุม

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัย
เอกสารประกอบคำบรรยาย มอบนโยบายความมั่นคง
อบรมถวายความปลอดภัย ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
(๑.) ๒๕ มูลฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒๕๕๖
(๒) บรรยาย กม.ทรัพยากร ธรรมชาติ ปปง.

(๓) ของกลางตาม ป.อาญามาตรา ๓๒

(๔) แผนภูมิการรวบรวมหลักฐานแพ่งทรัพย์สิน ปปง.
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตรในสังกัด ภ.๓
คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร

เอกสารแนบ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดย ปปง.
แผนปฏิบัติราชการ 2557

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 14.15 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง ที่ สถานีตำรวจภูธรดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 13.30 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตาลสุม ที่ สถานีตำรวจภูธรตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น.พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

Shoes 1

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 14.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขื่องใน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถวายองค์พระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2557 โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ ณ พุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บ้านปลาดุก ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Shoes 2

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 10.00 น.พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมังกโร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธา ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จย่า ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoes 1

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลาประมาณ 08.30 น. พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.อ.สหรัฐ ประสงค์นิจกิจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เรื่องในวันปิยะมหาราช ที่หน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี