image image image image image image image

 

ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน ภ.จว.อุบลราชธานี 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558

คู่มือ "ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ"


imageประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องควบคุมผู้ต้องขัง สภ.สำโรง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) จำนวน 8 แห่ง
ราคากลางงานก่อสร้างสถานีตำรวจ (ทดแทน) 8 สถานี

สรุปสั่งการ ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.3 ในการประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน มิถุนายน 2559
           อัพโหลดวันที่ : 27 มิถุนายน 2559
สรุปสั่งการ ผู้บังคับบัญชาระดับ ภ.3 ในการประชุมบริหาร ภ.3 ประจำเดือน มีนาคม 2559
แนวทางการขับเคลื่อนงาน ป. ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์ Powerpoint ประชุมบริหารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 58 ของ ภ.จว.อบ.

เพิ่มประสิทธิภาพยุทธวิธีตำรวจ

COVER
Checkpoints