ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
ลงทะเบียนสภ.เมืองอุบลราชธานี
เว็บไซต์ : muang.ubonratchathani.police.go.th
อีเมล : Ubon_0129@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-254621 Fax : 045-254620

สภ.วารินชำราบ
เว็บไซต์ : policewarin.go.th
อีเมล : upprymanubon@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-321215 Fax : 045-322514

สภ.ห้วยขะยุง
เว็บไซต์ : huaikhayung.policeubon.go.th
อีเมล : taninparasri@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-431091 Fax : 045-431091

สภ.เดชอุดม
เว็บไซต์ : detudom.policeubon.go.th
อีเมล : Detudom_q13@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-361161 Fax : 045-282638

สภ.พิบูลมังสาหาร
เว็บไซต์ : phibunmangsahan.policeubon.go.th
อีเมล : ubon0429_1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-441153 Fax : 045-441173

สภ.นาโพธิ์(พิบูล)
เว็บไซต์ : napopiboon.policeubon.go.th
อีเมล : Naphophiboon_1@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-384033 Fax : 045-384033

สภ.เขมราฐ
เว็บไซต์ : khemarat.policeubon.go.th
อีเมล : khemmarat@royalthaipolice.go.th
โทรศัพท์ : 045-491175 Fax : 045-491176

สภ.ม่วงเฒ่า
เว็บไซต์ : muangtao.policeubon.go.th
อีเมล : Muangthao151@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-219072 Fax : 045-219072

สภ.เขื่องใน
เว็บไซต์ : khuengnai.policeubon.go.th
อีเมล : prawitp13@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-391127 Fax : 045-391127

สภ.ตระการพืชผล
เว็บไซต์ : trakanphuetphon.policeubon.go.th
อีเมล : UBN.Trakanphuetphon@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-481728 Fax : 045-481204

สภ.โคกจาน
เว็บไซต์ : khokchan.policeubon.go.th
อีเมล : Khokchan.Police@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-296053 Fax : 045-296102

สภ.โนนกุง
เว็บไซต์ : nonkung.policeubon.go.th
อีเมล : nonkungpolice@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-862421,087-873-8188 Fax : 045-862422

สภ.ม่วงสามสิบ
เว็บไซต์ : muangsamsip.policeubon.go.th
อีเมล : moungsamsip@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-489126 Fax : 045-489126

สภ.บุณฑริก
เว็บไซต์ : buntharik.policeubon.go.th
อีเมล : Buntarig201224@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-201224 Fax : 045-376148

สภ.ห้วยข่า
เว็บไซต์ : huaikha.policeubon.go.th
อีเมล : huaikha-pol@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-868225 Fax : 045-868222

สภ.นาโพธิ์(บุณฑริก)
เว็บไซต์ : naphobuntharik.policeubon.go.th
อีเมล : Napho-buntharik@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-870228 Fax : 045-870228

สภ.ศรีเมืองใหม่
เว็บไซต์ : srimueangmai.policeubon.go.th
อีเมล : Srimaungmai-20@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-399081 Fax : 045-399081

สภ.เอือดใหญ่
เว็บไซต์ : ueatyai.policeubon.go.th
อีเมล : auedyai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045900424 Fax : 045-346045

สภ.หนามแท่ง
เว็บไซต์ : namthaeng.policeubon.go.th
อีเมล : Policeq202@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-381025 Fax : 045-381025

สภ.น้ำยืน
เว็บไซต์ : namyuen.policeubon.go.th
อีเมล : namyuenpolicestation@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-371107 Fax : 045-371107

สภ.โขงเจียม
เว็บไซต์ : khongchiam.policeubon.go.th
อีเมล : Ubon81_55@hotmail.co.th
โทรศัพท์ : 045-351023 Fax : 045-351023

สภ.นาจะหลวย
เว็บไซต์ : nachaluai.policeubon.go.th
อีเมล : Nachaluay-police@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-379107 Fax : 045-379107

สภ.กุดข้าวปุ้น
เว็บไซต์ : kutkhaopun.policeubon.go.th
อีเมล : Police1429@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-484023 Fax : 045-484023

สภ.ตาลสุม
เว็บไซต์ : tansum.policeubon.go.th
อีเมล : tansum01@hotmail.com.
โทรศัพท์ : 045-427022 Fax : 045-427022

สภ.โพธิ์ไทร
เว็บไซต์ : phosai.policeubon.go.th
อีเมล : phosaipolice@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-496040 Fax : 045-496203

สภ.สำโรง
เว็บไซต์ : samrong.policeubon.go.th
อีเมล : Samrongpolicestation@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-303102 Fax : 045-303030

สภ.สิรินธร
เว็บไซต์ : sirindhorn.policeubon.go.th
อีเมล : Ubon_18291@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-366188 Fax : 045-366188

สภ.ช่องเม็ก
เว็บไซต์ : chongmek.policeubon.go.th
อีเมล : policechongmek@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-485015 Fax : 045-476072

สภ.คันไร่
เว็บไซต์ : khanrai.policeubon.go.th
อีเมล : kunrai.polubon@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-849217 Fax : 045-849217

สภ.ดอนมดแดง
เว็บไซต์ : donmotdaeng.policeubon.go.th
อีเมล : ubn.donmotdaeng@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-308022 Fax : 045-308022

สภ.ทุ่งศรีอุดม
เว็บไซต์ : thungsiudom.policeubon.go.th
อีเมล : nuttmarigold@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-307000 Fax : 045-307165

สภ.นาเยีย
เว็บไซต์ : nayia.policeubon.go.th
อีเมล : nayiapolicestation@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-306000 Fax : 045-306000

สภ.เหล่าเสือโก้ก
เว็บไซต์ : laosueakok.policeubon.go.th
อีเมล : Laosuakok_police@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-304122 Fax : 045-304122

สภ.นาตาล
เว็บไซต์ : natan.policeubon.go.th
อีเมล : Natanpolice2555@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045-305085 Fax : 045-305085

สภ.สว่างวีระวงศ์
เว็บไซต์ : sawangwirawong.policeubon.go.th
อีเมล : Sawangweerawong.police@gmail.com
โทรศัพท์ : 045-202183 Fax : 045-202183

สภ.น้ำขุ่น
เว็บไซต์ : namkhun.policeubon.go.th
อีเมล : kanthalukthubtawe@hotmail.com
โทรศัพท์ : 045- 864656 Fax : 045- 864656

กองกำกับการสืบสวน
เว็บไซต์ : investigation.policeubon.go.th
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-254713 Fax : 045-254233

กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี
เว็บไซต์ : inquiry.policeubon.go.th
อีเมล :
โทรศัพท์ : 045-245353 Fax : 045-244233

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัด
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อเรา

บริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด

เว็บไซต์แนะนำ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจภูธรภาค ๓
กองสารนิเทศ ตร.
ข้อมูลสถิติคดีอาญา

อื่นๆ

แผนผังเว็บไซต์
Facebook
ผู้ดูแลระบบ